Flashback: VNAH and the U.S. Senate Subcommittee on State and Foreign Operations Hearing on Assistance for Civilian Victims of War

29893771_2143791615631316_750897859_o.jpg

FLASHBACK: Nine years ago today, (April 01, 2009), VNAH was invited by the U.S. Senate Subcommittee on State and Foreign Operations to a hearing on assistance for civilian victims of war.

At this hearing, VNAH presented two beneficiaries from the programs supported by Leahy War Victims Fund (LWVF): Phan Van Son, 47, quadruple amputees lost all four limbs from a UXO accident in Ba Ria Vung Tau Province and Mr Tran Cong Phuong, 59, from Quang Nam, a double amputee paratrooper from the former Army of the Republic of Vietnam (ARVN).

29943178_2143791635631314_1229271717_o.jpg

HỒI TƯỞNG lại ngày này 9 năm trước (01/4/2009) Hội
được Uỷ Ban chuẩn chi ngân sách cho Bộ Ngoại giao và VNAHcác hoạt động quốc tế của Thượng nghị Viện Hoa kỳ mời tham dự buổi điều trần về Chương trình giúp đỡ nạn nhân chiến tranh của Chính phủ Mỹ.

Để thê hiện rõ nổ lực và nhu cầu và hoàn cản khó khăn của cộng đồng
người khuyết tật tại Việt nam, Hội VNAH đưa ông Phan Văn Sơn và ông Trần Công Phương, cả hai ông đều bị thương vì bom mìn, sang dự cuộc điều trần tại Thượng nghị VIện Hoa Hoa Kỳ.

Xem thêm thông tin liên quan về và Quỹ Giúp đỡ Nạn nhân Chiến tranh của Thượng Nghị Sĩ Patrick Leahy:

29831159_2143791598964651_583672074_o.jpg

New Classrooms Delivered in Remote Villages

AEFA-1.jpg

Hà Nội, Việt Nam - This week, VNAH delivered 3 new buildings with 12 classrooms to serve about 300 elementary students in Chiem Hoa District, Tuyen Quang Province in the Northern highlands. 

Since 2006, VNAH collaborates with the Asian Education and Friendship Association (Japan) in the effort to provide new, safe and much needed classrooms for ethnic minority children. To date, the program has delivered 141 schools and boarding houses in the Central and Northern Highlands.

aefa-2.jpg

One the three schools delivered this week located in Bien Village, which is a very poor and remote tribe.  Although local government has recently built a road, the village still has no electricity.   

 

 

AEFA.jpg

Ngày 25/1/2018 Hội VNAH phối hợp với tổ chức Giáo dục Hữu nghị Châu Á (Asian Education and Friendship Association - AEFA, Nhật Bản) bàn giao 3 điểm trường tiểu học cho Phòng Gáo dục Đào tạo huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.

Từ năm 2006 đến nay, Dự án với tổ chức AEFA, xây dựng mới trường lớp cho trẻ em miền núi, nông thôn, VNAH đã chuyển giao tổng cọng 141 trường và nhà nội trú, chủ yếu tập trung tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Tây Bắc.

aefa-3.jpg

Ba điểm trường tiểu học tại hai xã Phúc Sơn và Hà An thuộc huyện Chiêm Hoá (Bản Búc Tràm, Bản Biến và Bản Bó Ngoạng), với 12 phòng học mới sẽ phục vụ cho khoảng 300 học sinh.  Các bản này nằm trong khu vực núi cao, hẻo lánh. Bản Biến hiện nay vẫn chưa có điện. 

IBM supported VNAH and the Ministry of Health to expand the Disability Information System (DIS)

IBM Vietnam in November 2017 provided a grant to VNAH and its partner the Ministry of Health for the improvement and scale up of a disability information system (DIS).  The U$25,000 in-kind grant (Technology Roadmap Grant) allows IBM’s experts to conduct assessment, provide recommendations and a technical roadmap for the expansion of  a centralized information system that was designed to help manage data and services related to persons with disabilities in the country.

The system has been designed and implemented over the past 8 years in Vietnam by VNAH and its GVN partners, especially the Ministry of Health, through supports from USAID and the Ford Foundation.  Currently the system has a database of over 400,000 persons with disabilities living in 16 provinces. 

In August 2017, the Ministry of Health, via a Minister’s Decision 3815/QD-BYT, has formally adopted the system for use within its national rehabilitation service, and renamed it to a “Healthcare and Rehabilitation Disability Information System (DIS). The system, a first centralized system in the country, contains information regarding the disability, health status, the needs and whereabouts of persons with disabilities, thus help local service providers, including the health providers to develop policy, plan and effectively deliver services and supports to people.  On-the-ground experience showed that the system is an effective, easy-to-use tool for management of disability information and services.

IBM hỗ trợ VNAH và Bộ Y tế triển khai Phần mềm Chăm sóc sức khỏe và Phục hồi chức năng Người khuyết tật

Tháng 11, 2017 vừa qua, Công ty IBM Việt Nam đã cấp cho VNAH một gói tài trợ kỹ thuật nhằm giúp VNAH và đối tác Bộ Y tế mở rộng việc triển khai hệ thống thông tin người khuyết tật.  Gói tài trợ bằng hiện vật trị giá U$25,000 sẽ cho phép chuyên gia công nghệ thông tin của IBM đánh giá hệ thống hiện tại và đưa ra kiến nghị cũng như định hướng kỹ thuật cho việc mở rộng triển khai hệ thống thông tin này ra toàn quốc.  

Hê thống thông tin trên được VNAH và các đối tác trong nước, bao gồm Bộ Y tế, xây dựng và triển khai trong 8 năm qua tại Việt Nam thông qua sự tài trợ của USAID và Quỹ Ford. Hiện nay hệ thống có bộ dữ liệu của hơn 400.000 người khuyết tật tại 16 tỉnh.

Vào tháng 8, 2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3815/QD-BYT ngày 21/8/2017 hướng dẫn triển khai phần mềm trên toàn quốc (Hiện nay được gọi là Phần mềm Chăm sóc sức khỏe và Phục hồi chức năng Người khuyết tật).   Dây là phần mềm quản lý thông tin người khuyết tật ở cấp trung ương đầu tiên được đưa vào ứng dụng tại Việt Nam.  Các thông tin về tình trạng khuyết tật, sức khỏe và nhu cầu của người khuyết tật là những thông tin rất cần thiết để ngành y tế và các bên liên quan ở địa phương xây dựng chính sách, kế hoạch, và cung cấp dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Kinh nghiệm triển khai tại các địa phương cho thấy đây là công cụ quản lý thông tin người khuyết tật hiệu quả và dễ sử dụng. 

Grand Opening of Tan Bien Rehabilitation Department

November 27, 2017 – VNAH and its local partner officially opened a rehabilitation facility today at Tan Bien District Health Center.   The 240 square meter rehabilitation department was built with funding from the Japanese Consulate General in Ho Chi Minh City.

The Government of Tay Ninh and USAID have supported equipment for the rehabilitation unit and training for 19 rehabilitation doctors and therapists, enabling it to be qualified for provision of rehabilitation services to children and adult with disabilities as well as the public.  

“It is a great help to me now that the service is available here.  I used to travel 2 hours by motorbike to take my kid to treatment at the provincial hospital 30kms away” said a mother of a child with intellectual disabilities.   Since its operation started three months ago, the rehabilitation unit has served 698 patient-times.  Dr. En, the Deputy Director of the Hospital said that “the project support has built a strong foundation for the rehabilitation services, making services more accessible and affordable to people in the district”.  

These are parts of a DIRECT project funded by USAID and implemented by VNAH in cooperation with the Tay Ninh’s Department of Health since 2016.  

 Japan Consul General in HCMC Jun-Ichi Kawaue (fifth from left) at the Ribbon Cutting/Tổng lãnh Sự Nhật Bản cắt băng khánh thành Khoa PHCN

Japan Consul General in HCMC Jun-Ichi Kawaue (fifth from left) at the Ribbon Cutting/Tổng lãnh Sự Nhật Bản cắt băng khánh thành Khoa PHCN

Lễ khánh thành Khoa Phục hồi chức năng Huyện Tân Biên

Vào ngày 27/11/2017, tại Trung tâm Y tế huyện Tân Biên, VNAH và các đối tác địa phương đã khánh thành Khoa phục hồi chức năng rộng 240m2 từ kinh phí hỗ trợ của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chì Minh.

Chính quyền tỉnh Tây Ninh cùng USAID đã hỗ trợ các thiết bị cho Khoa phục hồi chức năng huyện Tân Biên và tập huấn cho 19 cán bộ y bác sĩ và kỹ thuật viên phục hồi chức năng nhằm giúp Khoa có đủ điều kiện để cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng cho trẻ em và người lớn khuyết tật.

Một người mẹ của trẻ khuyết tật trí tuệ cho hay “có khoa phục hồi chức năng ở đây là một hỗ trợ lớn cho tôi. Tôi đã từng phải đi 2 tiếng đồng hồ bằng xe máy để đưa con đến bệnh viện tỉnh điều trị, nơi cách chỗ tôi ở 30km”. Sau ba tháng kể từ khi đi vào hoạt động, cho đến thời điểm hiện tại Khoa phục hồi chức năng đã phục vụ được 698 lượt bệnh nhân. Bác sĩ Ên, Phó giám đốc bệnh viện nói rằng “Sự hỗ trợ của dự án đã tạo nền móng vững chãi cho dịch vụ phục hồi chức năng tại đây, giúp cho người dân trong huyện dễ tiếp cận với dịch vụ, với chi phí phải vừa phải”.

Trên đây là một phần của dự án Thực thi chính sách và trị liệu cho người khuyết tật (DIRECT) do USAID tài trợ, và thực hiện bởi Hội trợ giúp người khuyết tật (VNAH) cùng với sự hợp tác của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh từ năm 2016 đến nay.

 

VNAH Supports the Development of Social Work Practice Law in Vietnam

 Mr. Do Manh Hung, Vice Chairman of CSA, NA

Mr. Do Manh Hung, Vice Chairman of CSA, NA

October 11-12,  2017 in Hue City of Vietnam, VNAH and the Ministry of Labor, Invalid and Social Affairs (MOLISA) organized a consultative workshop to discuss the first draft of the social work practice law for Vietnam.  The workshop was part of a 5-year project funded by USAID and implemented by VNAH to support the enforcement of disability-related policies, especially the Convention of the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), and the services for persons with disabilities in Vietnam.

MOLISA, our key project partner, is leading the drafting of the social work practice law, which is expected to promote the development of professional social workers and to improve services for the vulnerable groups in the country.  MOLISA estimated that the future social work law will benefit about 28% of population, or around 25 million people, who are the elderly, the disadvantaged children, the persons with disabilities, the poor and others.  VNAH has been supporting this law project since 2016, with technical assistance for international research and public consultation, including the workshop organized in Hue.

 Professor Sarah Gehlert and Professor Huong Nguyen, University of South Carolina

Professor Sarah Gehlert and Professor Huong Nguyen, University of South Carolina

The consultative workshop in Hue – which was convened by senior officials from the National Assembly and MOLISA, and participated by 130 representatives of government organizations, social work practitioners, NGOs and academia- was for participants to discuss and give inputs to the first draft of the law.  Among the highlights were the presentations by the Dean and a professor from South Carolina University in the U.S, and an adjunct professor from the University of New England, Australia, who shared international experience about social work practices, particularly in the U.S and Australia.   VNAH has commissioned a social work lecturer from the U.S to conduct a comparative analysis on social work legal framework and practices in several countries, especially the U.S.  The research was shared with the workshop and the drafting team.   The agencies involved in drafting of the law expected that it will be completed and submitted to the National Assembly for hearing in late 2019 or early 2020.