Grand Opening of Tan Bien Rehabilitation Department

November 27, 2017 – VNAH and its local partner officially opened a rehabilitation facility today at Tan Bien District Health Center.   The 240 square meter rehabilitation department was built with funding from the Japanese Consulate General in Ho Chi Minh City.

The Government of Tay Ninh and USAID have supported equipment for the rehabilitation unit and training for 19 rehabilitation doctors and therapists, enabling it to be qualified for provision of rehabilitation services to children and adult with disabilities as well as the public.  

“It is a great help to me now that the service is available here.  I used to travel 2 hours by motorbike to take my kid to treatment at the provincial hospital 30kms away” said a mother of a child with intellectual disabilities.   Since its operation started three months ago, the rehabilitation unit has served 698 patient-times.  Dr. En, the Deputy Director of the Hospital said that “the project support has built a strong foundation for the rehabilitation services, making services more accessible and affordable to people in the district”.  

These are parts of a DIRECT project funded by USAID and implemented by VNAH in cooperation with the Tay Ninh’s Department of Health since 2016.  

Japan Consul General in HCMC Jun-Ichi Kawaue (fifth from left) at the Ribbon Cutting/Tổng lãnh Sự Nhật Bản cắt băng khánh thành Khoa PHCN

Japan Consul General in HCMC Jun-Ichi Kawaue (fifth from left) at the Ribbon Cutting/Tổng lãnh Sự Nhật Bản cắt băng khánh thành Khoa PHCN

Lễ khánh thành Khoa Phục hồi chức năng Huyện Tân Biên

Vào ngày 27/11/2017, tại Trung tâm Y tế huyện Tân Biên, VNAH và các đối tác địa phương đã khánh thành Khoa phục hồi chức năng rộng 240m2 từ kinh phí hỗ trợ của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chì Minh.

Chính quyền tỉnh Tây Ninh cùng USAID đã hỗ trợ các thiết bị cho Khoa phục hồi chức năng huyện Tân Biên và tập huấn cho 19 cán bộ y bác sĩ và kỹ thuật viên phục hồi chức năng nhằm giúp Khoa có đủ điều kiện để cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng cho trẻ em và người lớn khuyết tật.

Một người mẹ của trẻ khuyết tật trí tuệ cho hay “có khoa phục hồi chức năng ở đây là một hỗ trợ lớn cho tôi. Tôi đã từng phải đi 2 tiếng đồng hồ bằng xe máy để đưa con đến bệnh viện tỉnh điều trị, nơi cách chỗ tôi ở 30km”. Sau ba tháng kể từ khi đi vào hoạt động, cho đến thời điểm hiện tại Khoa phục hồi chức năng đã phục vụ được 698 lượt bệnh nhân. Bác sĩ Ên, Phó giám đốc bệnh viện nói rằng “Sự hỗ trợ của dự án đã tạo nền móng vững chãi cho dịch vụ phục hồi chức năng tại đây, giúp cho người dân trong huyện dễ tiếp cận với dịch vụ, với chi phí phải vừa phải”.

Trên đây là một phần của dự án Thực thi chính sách và trị liệu cho người khuyết tật (DIRECT) do USAID tài trợ, và thực hiện bởi Hội trợ giúp người khuyết tật (VNAH) cùng với sự hợp tác của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh từ năm 2016 đến nay.