IBM supported VNAH and the Ministry of Health to expand the Disability Information System (DIS)

IBM Vietnam in November 2017 provided a grant to VNAH and its partner the Ministry of Health for the improvement and scale up of a disability information system (DIS).  The U$25,000 in-kind grant (Technology Roadmap Grant) allows IBM’s experts to conduct assessment, provide recommendations and a technical roadmap for the expansion of  a centralized information system that was designed to help manage data and services related to persons with disabilities in the country.

The system has been designed and implemented over the past 8 years in Vietnam by VNAH and its GVN partners, especially the Ministry of Health, through supports from USAID and the Ford Foundation.  Currently the system has a database of over 400,000 persons with disabilities living in 16 provinces. 

In August 2017, the Ministry of Health, via a Minister’s Decision 3815/QD-BYT, has formally adopted the system for use within its national rehabilitation service, and renamed it to a “Healthcare and Rehabilitation Disability Information System (DIS). The system, a first centralized system in the country, contains information regarding the disability, health status, the needs and whereabouts of persons with disabilities, thus help local service providers, including the health providers to develop policy, plan and effectively deliver services and supports to people.  On-the-ground experience showed that the system is an effective, easy-to-use tool for management of disability information and services.

IBM hỗ trợ VNAH và Bộ Y tế triển khai Phần mềm Chăm sóc sức khỏe và Phục hồi chức năng Người khuyết tật

Tháng 11, 2017 vừa qua, Công ty IBM Việt Nam đã cấp cho VNAH một gói tài trợ kỹ thuật nhằm giúp VNAH và đối tác Bộ Y tế mở rộng việc triển khai hệ thống thông tin người khuyết tật.  Gói tài trợ bằng hiện vật trị giá U$25,000 sẽ cho phép chuyên gia công nghệ thông tin của IBM đánh giá hệ thống hiện tại và đưa ra kiến nghị cũng như định hướng kỹ thuật cho việc mở rộng triển khai hệ thống thông tin này ra toàn quốc.  

Hê thống thông tin trên được VNAH và các đối tác trong nước, bao gồm Bộ Y tế, xây dựng và triển khai trong 8 năm qua tại Việt Nam thông qua sự tài trợ của USAID và Quỹ Ford. Hiện nay hệ thống có bộ dữ liệu của hơn 400.000 người khuyết tật tại 16 tỉnh.

Vào tháng 8, 2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3815/QD-BYT ngày 21/8/2017 hướng dẫn triển khai phần mềm trên toàn quốc (Hiện nay được gọi là Phần mềm Chăm sóc sức khỏe và Phục hồi chức năng Người khuyết tật).   Dây là phần mềm quản lý thông tin người khuyết tật ở cấp trung ương đầu tiên được đưa vào ứng dụng tại Việt Nam.  Các thông tin về tình trạng khuyết tật, sức khỏe và nhu cầu của người khuyết tật là những thông tin rất cần thiết để ngành y tế và các bên liên quan ở địa phương xây dựng chính sách, kế hoạch, và cung cấp dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Kinh nghiệm triển khai tại các địa phương cho thấy đây là công cụ quản lý thông tin người khuyết tật hiệu quả và dễ sử dụng. 

Grand Opening of Tan Bien Rehabilitation Department

November 27, 2017 – VNAH and its local partner officially opened a rehabilitation facility today at Tan Bien District Health Center.   The 240 square meter rehabilitation department was built with funding from the Japanese Consulate General in Ho Chi Minh City.

The Government of Tay Ninh and USAID have supported equipment for the rehabilitation unit and training for 19 rehabilitation doctors and therapists, enabling it to be qualified for provision of rehabilitation services to children and adult with disabilities as well as the public.  

“It is a great help to me now that the service is available here.  I used to travel 2 hours by motorbike to take my kid to treatment at the provincial hospital 30kms away” said a mother of a child with intellectual disabilities.   Since its operation started three months ago, the rehabilitation unit has served 698 patient-times.  Dr. En, the Deputy Director of the Hospital said that “the project support has built a strong foundation for the rehabilitation services, making services more accessible and affordable to people in the district”.  

These are parts of a DIRECT project funded by USAID and implemented by VNAH in cooperation with the Tay Ninh’s Department of Health since 2016.  

 Japan Consul General in HCMC Jun-Ichi Kawaue (fifth from left) at the Ribbon Cutting/Tổng lãnh Sự Nhật Bản cắt băng khánh thành Khoa PHCN

Japan Consul General in HCMC Jun-Ichi Kawaue (fifth from left) at the Ribbon Cutting/Tổng lãnh Sự Nhật Bản cắt băng khánh thành Khoa PHCN

Lễ khánh thành Khoa Phục hồi chức năng Huyện Tân Biên

Vào ngày 27/11/2017, tại Trung tâm Y tế huyện Tân Biên, VNAH và các đối tác địa phương đã khánh thành Khoa phục hồi chức năng rộng 240m2 từ kinh phí hỗ trợ của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chì Minh.

Chính quyền tỉnh Tây Ninh cùng USAID đã hỗ trợ các thiết bị cho Khoa phục hồi chức năng huyện Tân Biên và tập huấn cho 19 cán bộ y bác sĩ và kỹ thuật viên phục hồi chức năng nhằm giúp Khoa có đủ điều kiện để cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng cho trẻ em và người lớn khuyết tật.

Một người mẹ của trẻ khuyết tật trí tuệ cho hay “có khoa phục hồi chức năng ở đây là một hỗ trợ lớn cho tôi. Tôi đã từng phải đi 2 tiếng đồng hồ bằng xe máy để đưa con đến bệnh viện tỉnh điều trị, nơi cách chỗ tôi ở 30km”. Sau ba tháng kể từ khi đi vào hoạt động, cho đến thời điểm hiện tại Khoa phục hồi chức năng đã phục vụ được 698 lượt bệnh nhân. Bác sĩ Ên, Phó giám đốc bệnh viện nói rằng “Sự hỗ trợ của dự án đã tạo nền móng vững chãi cho dịch vụ phục hồi chức năng tại đây, giúp cho người dân trong huyện dễ tiếp cận với dịch vụ, với chi phí phải vừa phải”.

Trên đây là một phần của dự án Thực thi chính sách và trị liệu cho người khuyết tật (DIRECT) do USAID tài trợ, và thực hiện bởi Hội trợ giúp người khuyết tật (VNAH) cùng với sự hợp tác của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh từ năm 2016 đến nay.

 

VNAH Supports the Development of Social Work Practice Law in Vietnam

 Mr. Do Manh Hung, Vice Chairman of CSA, NA

Mr. Do Manh Hung, Vice Chairman of CSA, NA

October 11-12,  2017 in Hue City of Vietnam, VNAH and the Ministry of Labor, Invalid and Social Affairs (MOLISA) organized a consultative workshop to discuss the first draft of the social work practice law for Vietnam.  The workshop was part of a 5-year project funded by USAID and implemented by VNAH to support the enforcement of disability-related policies, especially the Convention of the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), and the services for persons with disabilities in Vietnam.

MOLISA, our key project partner, is leading the drafting of the social work practice law, which is expected to promote the development of professional social workers and to improve services for the vulnerable groups in the country.  MOLISA estimated that the future social work law will benefit about 28% of population, or around 25 million people, who are the elderly, the disadvantaged children, the persons with disabilities, the poor and others.  VNAH has been supporting this law project since 2016, with technical assistance for international research and public consultation, including the workshop organized in Hue.

 Professor Sarah Gehlert and Professor Huong Nguyen, University of South Carolina

Professor Sarah Gehlert and Professor Huong Nguyen, University of South Carolina

The consultative workshop in Hue – which was convened by senior officials from the National Assembly and MOLISA, and participated by 130 representatives of government organizations, social work practitioners, NGOs and academia- was for participants to discuss and give inputs to the first draft of the law.  Among the highlights were the presentations by the Dean and a professor from South Carolina University in the U.S, and an adjunct professor from the University of New England, Australia, who shared international experience about social work practices, particularly in the U.S and Australia.   VNAH has commissioned a social work lecturer from the U.S to conduct a comparative analysis on social work legal framework and practices in several countries, especially the U.S.  The research was shared with the workshop and the drafting team.   The agencies involved in drafting of the law expected that it will be completed and submitted to the National Assembly for hearing in late 2019 or early 2020. 

Introducing the US Quality Improvement Process to Nursing Faculty at University Dong A

Danang City, Vietnam - VNAH arranged for two senior American health professionals to visit the University Dong A (UDA) and lead a seminar on Quality Improvement (QI) for nursing faculty and other members of the University and health services community. Dr. Mary Segall, a Nurse Educator specializing in Quality Improvement and Prof. Mellen Tanamly, a Public Health Nutritionist were the invited speakers.  The seminar was held at the main UDA campus conference hall in Danang City, Vietnam, on January, 2017. This event was part of the VNAH and UDA partnership to introduce American practices into the Nursing Department curriculum.

Improving the quality of health services provided in the private and public health sectors in Viet Nam is one of the aims of ASHA support to VNAH and UDA. The project was implemented during period from 10/2014-9/2016, with a goal to improve capacity to meet the growing needs for quality higher education services and market demands for skilled workers in the central region of Vietnam.   The project specific objective was to improve the capacity for, and access to higher education and vocational training to ensure young people and the vulnerable populations receive industry-driven training and needed skill sets for employment.

The UDA now is able to offer training at its own facilities equipped like a real operation or business, which gives students practical work opportunities which prepare them for jobs in the industries for which they have been trained.  As a result, the UDA has seen steep increases in enrollments, especially in the three majors that the ASHA has provided commodities to.  The new enrollment in this school year (2016-2017) increased by 65% (from 915 to 1,510 students) in nursing program; and 88% in the electrical program (from 199 to 375 students); and 14% in the hospitality management (from 277 to 315 students), compared to previous years.    Prior to the project, these programs have an average increase of 10% annually.  These results are strong indicators of the project successes in capacity building for the UDA.

The speakers introduced American quality improvement concepts to nursing faculty and other invited guests. Dr. Segall presented “Building a Foundation for Improved Quality at Hospitals and Health Centers: The Role of the Nurse”. This was an overview quality improvement processes and tools that are used globally to strengthen health care services for better patient outcomes. Session Objectives were: to increase knowledge about safety and quality improvement; how to initiate a QI project in your setting: a review of selected priorities from data about Sustainable Goals & indicators of a package of health care services; to increase appreciation for the importance of measurement and monitoring in QI; to learn about a culture of innovation; learn about the Role of Quality Improvement Teams, the Role of the Nurse, & Use of Improvement Collaborative; and to learn about resources faculty can utilize for teaching QI. Ms. Tanamly discussed the application of quality improvement approaches to infant and young child feeding programs in Viet Nam.

The seminar was well attended by all senior and junior nursing faculty, other UDA officials, representatives of Ministry of Health and private health facilities, and UDA nursing students.  Following the event, the consultants met with the President of the University and the Dean of the Nursing School to discuss faculty development strategies.

1 (42).jpg

Binh Phuoc Province: Yen Nhi, Right and Timely Support Changes Life

 Yen Nhi, who could barely walk two years ago, now can ride a bicycle

Yen Nhi, who could barely walk two years ago, now can ride a bicycle

Yen Nhi is a 9-year-old girl born to a family in Binh Phuoc that pledged by disabilities. Her father, grandfather and uncle are living with disabilities.  For many years, Nhi kept falling down and get injured when walking without knowing why. The local hospital and family thought she is a victim of malnutrition.  Nhi’s situation has become a burden to the poor family.  She relies mainly on the grandfather and the uncle, both have difficulties themselves, as the father works away from home.

In April 2016, Nhi went through a clinical assessment by a VNAH’s team of national and international rehabilitation professionals.  Only then the family learnt that Nhi has a scoliosis that affects her standing, walking and leg’s strength.  The therapists informed that if Nhi is not intervened correctly and timely, she would get worse and harder to rehabilitate.

Right after that, our therapists started an intensive treatment program for Nhi, which includes therapies at hospital and at home, with a focus on correcting and straightening the spine and improving the strength of the lower limbs.  Our bio-medical engineers visited Nhi’s home, designed and made a table that helps her in sitting for meal and for school’s home-works.   Her grandfather also helped with the treatment. He printed out and posted on the board pictures of therapy/exercise so Nhi can follow and practice under his supervision. Our therapists and local health providers conducted regular follow ups at home to provide therapy and evaluation of Nhi’s progress.

The support gains result after a five-month: Nhi has begun to walk firmer, with less time of falling.   She can even ride a bicycle, which she dared not do before, but now has become a favorite.  Everyone in the family is happy. 

The grandfather, her main caregiver, told us “it is a big relief” for them to see Nhi is getting better, not worse as they thought in the past.  “she can continue school”, he added.

This is one of the many positive stories of the DIRECT project- which is a USAID funded project implemented by VNAH and local partners - has a goal to provide rehabilitation services to 4,000 beneficiaries, and to build up rehabilitation service capacity in Tay Ninh and Binh Phuoc, including setting up rehabilitation units and training for 5,400 service providers, in a five year period, from 2016 to 2020.